Forrige


Tilbage


Næstesvensk: kaja, engelsk: jackdaw, tysk: Dohle, fransk: choucas de tours

 

Hør fuglens stemme: 

Dansk Ornitologisk Forenings beskrivelse af alliken

Top