Gå til: Fra Gorm den Gamle til Christoffer af Bayern | Den oldenborgske slægt | Den glücksburgske slægt

 Fra Gorm den Gamle til Christoffer af Bayern (? - 1448)
("Jelling-dynastiet")


Navn


Født


Tiltrådt


Fratrådt / død


Begravet

Gorm den Gamle

Slutningen af 800-tallet evt. mellem 908 og 918
Søn af Hardeknud

Ukendt (nævnes første gang i 936)

Død 958 ?

Begravet vinteren 958/59 i Nordhøjen i Jelling, Senere overflyttet til Jelling Kirke?

Harald (1.) Blåtand

Ca. 935
Søn af
Gorm den Gamle og Thyra Dannebod

Konge 958

Død senest 987

Begravet i Roskilde Domkirke (graven er aldrig fundet)

Svend (1.) Tveskæg

Ca. 960
Søn af Harald Blåtand og Gunhild, Gyrithe eller Tove

Konge senest 987

Død i Gainsborough i England 1014

Begravet i York senere i Trefoldighedsklostret i Roskilde

Harald (2.) Svensen

Ca. 989
Søn af
Svend Tveskæg
og Gunhild af Polen

Konge 1014

Død Ca. 1018

Ukendt

Knud (2.) den Store

Ca. 995
Søn af Svend Tveskæg og Sigrid Storråde

Konge 1019

Død 12. november 1035 i Shaftesbury i Dorset

Begravet i Old Minster i Winchester, England

Hardeknud (Knud 3.)

1020 i England
Søn af Knud den Store og Emma af Normandiet

Konge 1035

Død 8. juni 1042 i England

Begravet i Old Minster i Winchester, England

Magnus (1.) den Gode

1024 i Norge
Søn af Olav den Hellige og frillen Alvhild.

Konge 1042

Død 25. oktober 1047 på Sjælland

Nidaros Domkirke, Norge

Svend (2.) Estridsen

Ca. 1019.
Søn af Ulf Torgilssen og Estrid Sveinsdatter

Konge 1047

Død 28. april 1074 eller 1076 på kongsgården Søderup ved Aabenraa

Begravet i Roskilde Domkirke

Harald (3.) Hen

Ca.1040 eller 1041
Illegitim søn af Svend Estridsen

Konge i1074 (?)
Udråbt til konge i 1076 på landstinget på Sjælland

Død 17. april 1080

Begravet i Dalby Kirke i Skåne

Knud (4.) den Hellige

Ca. 1042.
Illegitim søn af
Svend Estridsen

Konge 17. april 1080

Myrdet 10. juli 1086 i Odense

Begravet i Sankt Knuds Kirke i Odense

Oluf (1.) Hunger

1050.
Illegitim søn af
Svend Estridsen

Konge 10. juli 1086

Død 18. august 1095

Ukendt

Erik (1.) Ejegod

Ca. 1060.
Illegitim søn af Svend Estridsen

Konge 18. august 1095

Død 10. juli 1103 på Cypern

Begravet på Cypern

Niels

1065
llegitim søn af Svend Estridsen

Konge 1104 ved buddet om Erik Ejegods død

Myrdet 25. juni 1134 i Slesvig

Slesvig Domkirke (grav ukendt)

Erik (2.) Emune

Ca. 1090
llegitim søn af
Svend Estridsen

Konge 1134

Dræbt 18. september 1137 af hirdmanden Sorte Plov på et tingmøde i Urnhoved ved Ribe

Begravet i Ribe Domkirke

Erik (3.) Lam

Ca. 1110
Søn af Håkon Jarl og Ragnhild, datter af Erik Ejegod

Konge 1137

Abdicerede på grund af sygdom.
Død 27. august 1146 i Sankt Knuds Kloster i Odense

Odense

Svend (3.) Grathe

Ca. 1127.
Illegitim søn af
Erik Emune

Medkonge med Knud 5. Magnussen og Valdemar den Store.
1146 konge på Sjælland og i Skåne

Dræbt 23. oktober 1157 i Slaget på Grathe Hede
i kamp mod Valdemar (1.) den Store

Ukendt

Knud (5.) Magnussen

Født ?
Søn af Magnus den Stærke og Rikissa af Polen

Medkonge med Svend Grathe og Valdemar den Store
Konge i Jylland 1146

Dræbt 9. august 1157 af Svend Grathe ved Blofgildet i Roskilde

Ukendt

Valdemar (1.) den Store

14. januar 1131.
Søn af Knud Lavard og Ingeborg af Novgorod

Medkonge med Knud 5 Magnussen. og Svend Grathe.
Konge i Sønderjylland 1146
Konge over hele Danmark 23. oktober 1157 ved Svend Grathes død

Død 12. maj 1182 i Vordingborg

Begravet i Sankt Bendts Kirke i Ringsted

Knud 6.

1163
Søn af
Valdemar den Store og Sofia af Minsk

Konge 12. maj 1182 ved Valdemar den Stores død

Død 12. november 1202

Begravet i Sankt Bendts Kirke i Ringsted

Valdemar (2.) Sejr

Maj eller juni 1170
Søn af
Valdemar den Store og Sofia af Minsk

Konge 12. november 1202 ved Knud 6.'s død

Død marts 1241 i Vordingborg

Begravet i Sankt Bendts Kirke i Ringsted

Erik (4.) Plovpenning

1216
Søn af
Valdemar Sejr og Berengaria af Portugal

Medkonge fra 1232 og enekonge fra 28. marts 1241 ved Valdemar Sejrs død

Dræbt 10. august 1250 i Slesvig sikkert på foranledning af Abel

Begravet først i Slesvig siden i Sankt Bendts Kirke i Ringsted

Abel

1218
Søn af
Valdemar Sejr og Berengaria af Portugal

Konge 10. august 1250 ved Erik Plovpennings drab

Dræbt den 29. juni 1252 ved Husum Bro ud for halvøen Ejdersted

Begravet i Slesvig Domkirke

Christoffer 1.

Ca. 1219
Søn af
Valdemar Sejr og Berengaria af Portugal

Konge 29. juni 1252 ved Abels død

Død 29. maj 1259

Begravet i Ribe Domkirke

Erik (5.) Klipping

1249 på Lolland.
Søn af
Christoffer 1. og Margrete Sambiria

Konge 29. maj 1259 ved Christoffer 1.'s død

Dræbt 22. november 1286 i Finderup i Jylland

Begravet i Viborg Domkirke

Erik (6.) Menved

1274.
Søn af
Erik Klipping og Agnes af Brandenburg

Konge 22. november 1286 ved Erik Klippings død

Død 13. november 1319

Begravet i Sankt Bendts Kirke i Ringsted

Christoffer 2.

29. september 1276
Søn af
Erik Klipping og Agnes af Brandenburg

Konge 1320-26 og igen 1330

Blev afsat 1326
Død 2. august 1332

Begravet i Sorø Kirke

Valdemar (3.) Eriksen

1315[
Søn af hertug Erik 2. af Sønderjylland og Adelheid af Holstein

Konge 7. juni 1326

Abdicerede, 1330, hvorefter Christoffer 2. igen blev konge
Død 1364

Begravet i Sankt Bendts Kirke i Ringsted


Interregnum 1332-1340

Valdemar (4.) Atterdag

Ca. 1321
Søn af
Christoffer 2.
og Eufemia af Pommern

Konge 23. juni 1340

Død 24. oktober 1375 på Gurre Slot ved Helsingør

Begravet i Sorø Klosterkirke

Oluf 2.

December 1370
Søn af
Margrete 1. og Håkon 6. af Norge

Konge 1376

Død 3. august 1387 på Falsterbohus i Skåne

Begravet i Sorø Klosterkirke

Margrete 1.

Foråret 1353.
Datter af
Valdemar (4.) Atterdag og Helvig af Slesvig

Formynder for Oluf 2. fra 3. maj 1376.
Regent 1387 ved Olavs død.. Fra 23. juli 1396 samregent med Erik af Pommern

Død 28. oktober 1412 i Flensborg

Begravet i Roskilde Domkirke

Erik (7.) af Pommern

1382
Søn af hertug Vartislav 7. af Pommern-Stolp og Maria af Mecklenburg (søsterdatter til Margrete)

Konge fra 1. januar 1396 (samregent med Margrete 1..
Regent alene efter hendes død


Afsat og forvist. 23. juni 1439
Død 3. maj 1459 i Pommern

Begravet i Vor Frue Kirke i Darlowo (Rügenwalde) i Polen

Christoffer (3.) af Bayern

26. februar 1416
Søn af pfalzgreve Johann 1 af Pfalz-Neumarkt og Katharina af Pommern (Erik af Pommerns søster)

Konge 9. april 1440

Død 6. januar 1448 i Helsingborg i Skåne

Begravet i Roskilde Domkirke

Alle billeder fra Wikimedia Commons

Top

 

 
De dansk-norske kongers (og oldenborgske hertugers) våbenskjold (1699–1773)

Den oldenborgske slægt (1448 - 1863)


Navn


Født


Tiltrådt


Fratrådt / død


Begravet

Christian 1.

Februar 1426
Søn af grev Didrik den Lykkelige af Oldenburg og Delmenhorst og Hedevig af Holsten

Konge 1. september 1448

Død 21. maj 1481 på Københavns Slot

Begravet i Roskilde Domkirke

Hans

2. februar 1455 på Aalborghus i Aalborg
Søn af
Christian 1..og Dorothea af Brandenburg

Konge 21. maj 1481

Død 20. februar 1513 på Aalborghus

Begravet i Sankt Knuds Kirke i Odense

Christian 2.

1. juli 1481 på Nyborg Slot i Nyborg
Søn af kong
Hans og Christine af Sachsen

Konge 20. februar 1513

Afsat og forvist 13. april 1523
Død 25. januar 1559 i fængsel på Kalundborg Slot

Begravet i Sankt Knuds Kirke i Odense

Frederik 1.

7. oktober 1471 på Haderslevhus
Søn af
Christian 1.og Dorothea af Brandenburg

Konge 13. april 1523

Død 10. april 1533 på Gottorp Slot

Begravet i Slesvig Domkirke

Christian 3.

12. august 1503 på Gottorp Slot
Søn af
Frederik 1. og Anna af Brandenburg

Valgt til konge 13. april 1534 (efter eet år uden konge!)

Død 1. januar 1559 på Koldinghus

Begravet i Roskilde Domkirke

Frederik 2.

1. juli 1534 på Haderslevhus
Søn af
Christian 3. og Dorothea af Sachsen-Lauenburg

Konge 1. januar 1559

Død 4. april 1588 i Antvorskov Kloster ved Slagelse

Begravet i Roskilde Domkirke

Christian 4.

12. april 1577 på Frederiksborg Slot
Søn af
Frederik 2. og Sophie af Mecklenburg

Konge 4. april 1588

Død 28. februar 1648 på Rosenborg Slot

Begravet i Roskilde Domkirke

Frederik 3.

18. marts 1609 på Haderslevhus
Søn af
Christian 4. og Anna Cathrine af Brandenburg

Konge 6. juli 1648

Død 9. februar 1670 på Københavns Slot

Begravet i Roskilde Domkirke

Christian 5.

15. april 1646 på Duborg Slot i Flensborg
Søn af
Frederik 3. og Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg

Konge 9. februar 1670

Død 25. august 1699 på Københavns Slot

Begravet i Roskilde Domkirke

Frederik 4.

11. oktober 1671 på Københavns Slot
Søn af
Christian 5. og Charlotte Amalie af Hessen-Kassel

Konge 25. august 1699

Død 12. oktober 1730 på Odense Slot

Begravet i Roskilde Domkirke

Christian 6.

30. november 1699 på Københavns Slot
Søn af
Frederik 4. og Louise af Mecklenburg-Güstrow

Konge 12. oktober 1730

Død 6. august 1746 på Hirschholm Slot (Hørsholm)

Begravet i Roskilde Domkirke

Frederik 5.

31. marts 1723 på Københavns Slot
Søn af
Christian 6. og Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach

Konge 6. august 1746

Død 14. januar 1766 på Christiansborg Slot i København

Begravet i Roskilde Domkirke

Christian 7.

29. januar 1749 på Christiansborg Slot
Søn af Frederik 5.og Louise af England

Konge 14. januar 1766

Død 13. marts 1808 i Rendsborg

Begravet i Roskilde Domkirke

Frederik 6.

28. januar 1768 på Christiansborg Slot
Søn af
Christian 7. og Caroline Mathilde af Storbritannien

Regent 14. april 1784 under Christian 7.'s sygdom
Konge 13. marts 1808

Død 3. december 1839 på Amalienborg i København

Begravet i Roskilde Domkirke

Christian 8.

18. september 1786 på Christiansborg Slot
Søn af Arveprins Frederik (halvbroder til
Christian 7.) og Sophie Frederikke af Mecklenburg-Schwerin

Konge 3. december 1839

Død 20. januar 1848 på Amalienborg

Begravet i Roskilde Domkirke

Frederik 7.

6. oktober 1808 på Amalienborg
Søn af
Christian 8. og Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin

Konge 20. januar 1848

Død 15. november 1863 i Glücksburg

Begravet i Roskilde Domkirke

Alle billeder fra Wikimedia Commons

Top

Stamtavle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian 1.
(1426-81)

 

Dorothea af Brandenburg
(ca 1430-95)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans
1455-81-1513)

 

Christine af Sachsen
(1461-1521)

 

Margrete
(1456-86)

 

Anna af Brandenburg
(1487-1514)

 

Frederik 1.
(1471-1523-33)

 

Sophie af Pommern
(1498-1568)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian 2.
(1481-1559)

 

Elisabeth af Habsburg
(1501-26)

 

Elisabeth
(1485-1555)

 

Christian 3.
(1503-34-59)

 

Dorothea af Lauenburg
(1511-71)

 

Dorothea
(1504-47)

 

Hans den Ældre
(1521-80)

 

Elisabeth
(1524-86)

 

Adolf af Gottorp
(1526-86)

 

Frederik
(1529-56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorothea
(1520-80)

 

Christine
(1521-90)

 

Anna
(1532-85)

 

Frederik 2.
(1534-59-88)

 

Sophie af Mecklenburg
(1557-1631)

 

Magnus af Øsel
(1540-83)

 

Elisabeth af Braunschweig-Grubenhagen
(1550-86)

 

Hans den Yngre
(1545-1622)

 

Agnes Hedvig af Anhalt
(1573-1616)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth
(1573-1626)

 

Anna
(1574-1619)

 

Christian 4.
(1577-88-1648)

 

Anna Cathrine af Brandenburg
(1575-1612)

 

Ulrik
(1578-1624)

 

Augusta
(1580-1639)

 

Hedevig
(1581-1641)

 

Hans
(1583-1602)

 

Christian af Ærø m.fl.
(1570-1633)

 

Alexander af Sønderborg m.fl.
(1573-1627)

 

Dorothea af Schwarzburg
(1579-1639)

 

Frederik af Nordborg m.fl.
(1581-1658)

 

Hans Adolf af Nordborg m.fl.
(1576-1624)

 

Philip af Glücksburg m.fl.
(1584-1663)

 

Joachim Ernst af Pløn m.fl.
(1595-1671)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian
(1603-47)

 

Frederik 3.
(1609-48-70)

 

Sophie Amalie af Braunschweig
(1628-85)

 

Ulrik
(1611-33)

 

Hans Christian af Sønderborg m.fl.
(1607-53)

 

Alexander Henrik af Sønderborg m.fl.
(1608-67)

 

Ernst Günther 1. af Augustenborg
(1609-89)

 

Georg Frederik af Sønderborg
(11611-76)

 

Sidonia af Delmenhorst
(?-?)

 

August Philip af Beck m.fl.
(1612-75)

 

Marie Sybille af Nassau-Saarbrücken
(?-?)

 

Sophie Katharina
(1617-1696)

 

Philip Ludvig af Wiesenburg m.fl.
(1620-89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian 5.
(1645-70-99)

 

Charlotte Amalie af Hessen-Kassel
(1650-1714)

 

Anna Sophie
(1647-1717)

 

Frederikke Amalie
(1649-1704)

 

Vilhelmine Ernestine
(1650-1706)

 

Ulrikke Elenora
(1656-93)

 

Jørgen
(1653-1708)

 

Sophie Louise
(?-?)

 

August af Beck
(1652-89)

 

Frederik Ludvig af Beck
(1653-1728)

 

Louise Charlotte

(1658-1740)

 

Dorothea Amalia
(?-?)

 

Sofie Elisabeth
(?-?)

 

Sophie Eleonore
(?-?)

 

Maximilian Wilhelm
(?-?)

 

Anton Günther
(?-?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederik 4.
(1671-99-1730)

 

Louise af Mecklenburg-Güstrow
(1667-1721)

 

Christian
(1675-95)

 

Sophie Hedevig
(1677-1735)

 

Carl
(1680-1729)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian 6.
(1699-1730-46)

 

Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach
(1700-70)

 

Charlotte Amalie
(1706-82)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter August Frederik af Beck
(1696-1775)

 

Sophie af Phillipsthal
(1695-1728)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise af Storbritannien
(1724-1751)

 

Frederik 5.
(1723-46-66)

 

Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel
(1729-96)

 

Louise
(1726-56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Anton August
(1727-59)

 

Frederikke von Dohna
(?-?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian 7.
(1749-66-1808)

 

Caroline Mathilde af Storbritannien
(1751-75)

 

Sophie Magdalene
(1746-1813)

 

Vilhelmine Caroline
(1747-1820)

 

Carl af Hessen
(1744-1836)

 

Louise
(1750-1831)

 

Frederik
(1753-1805)

 

Sophie Frederikke af Mecklenburg-Schwerin
(1758-94)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederik Karl Ludvig af Beck
(1757-1816)

 

Frederikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederik 6.
(1768-1808-39)

 

Marie Sophie Frederikke af Hessen-Kassel
(1767-1852)

 

Frederik af Hessen
(1771-1845)

 

Juliane

 

Christian af Hessen-Kassel
(1776-1814)

 

Louise Karoline
(1789-1867)

 

Christian 8.
(1786-39-1848)

 

Charlotte Frederikke
(1784-1840)

 

Vilhelm af Hessen-Kassel
(1787-1867)

 

Louise Charlotte
(1789-1864)

 

Ferdinand
(1792-1863)

 

Frederikke

 

Louise

 

Vilhelm af Glücksburg
(1785-1831)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline
(1793-1881)

 

Vilhelmine Marie
(1808-91)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederik 7.
(1808-48-63)

 

Marie

 

Louise
(1817-98)

 

Frederik af Hessen-Kassel
(1820-84)

 

Augusta
(1823-89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie

 

Frederikke
(1811-1902)

 

Carl af Glücksburg
(1813-78)

 

Frederik af Glücksburg
(1814-85)

 

 

Vilhelm af Glücksburg

 

Christian 9.

Fortsættes nedenfor

 

Louise

 

Julius af Glücksburg
(1824-1903)

 

Hans af Glücksburg
(1825-1911)

 

Nicolaus af Glücksburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Top

 


 
Glücksburgernes våbenskjold som benyttet i Danmark 1863–1903
Den glücksburgske slægt


Navn


Født


Tiltrådt


Fratrådt / død


Begravet

Christian 9.

8. april 1818 på Gottorp Slot
Søn af hertug Vilhelm af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg og Louise Karoline af Hessen-Kassel

Konge 15. november 1863

Død 29. januar 1906 på Amalienborg slot

Begravet i Roskilde Domkirke

Frederik 8.

3. juni 1843 i Det Gule Palæ i København
Søn af
Christian 9. og Louise af Hessen-Kassel

Konge 29. januar 1906

Død 14. maj 1912 i Hamborg

Begravet i Roskilde Domkirke

Christian 10.

26. september 1870 på Charlottenlund Slot
Søn af
Frederik 8. og Louise af Sverige-Norge

Konge 14. maj 1912

Død 20. april 1947 på Amalienborg slot

Begravet i Roskilde Domkirke

Frederik 9.

11. marts 1899 på Sorgenfri Slot
Søn af
Christian 10. og Dronning Alexandrine

Konge 20. april 1947

Død 14. januar 1972 på Kommunehospitalet i København

Begravet i Roskilde Domkirke

Margrethe 2.

16. april 1940 på Amalienborg
Datter af
Frederik 9 og Ingrid af Sverige

Dronning 14. januar 1972

Alle billeder fra Wikimedia Commons

Top

 

Stamtavle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian 9.
(1818-63-1906)

 

Louise
(1817-98)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederik 8.
(1843-1906-12)

 

Louise
(1851-1926)

 

Alexandra
(1844-1925)

 

Wilhelm =
Georg 1. af Grækenland
(1845-63-1913)

 

Dagmar
(1847-1928)

 

Thyra
(1853-1933)

 

Valdemar
(1858-1939)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian 10.
(1870-1912-47)

 

Alexandrine
(1879-1952)

 

Carl =
Haakon 7. af Norge
(1872-1905-57)

 

Louise
(1875-1906)

 

Harald
(1876-1949)

 

Helena
(1888-1962)

 

Ingeborg
(1878-1958)

 

Thyra
(1880-1945)

 

Gustav
(1887-1944)

 

Dagmar
(1890-1961)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederik 9.
(1899-1947-72)

 

Ingrid
(1910-2000)

 

Knud
(1900-76)

 

Caroline-Mathilde
(1912-95)

 

Feodora
(1910-75)

 

Alexandrine-Louise
(1914-62)

 

Gorm
(1919-91)

 

Oluf
(1923-90)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik
(1934-)

 

Margrethe 2.
(1940-72-)

 

Benedikte
(1944-)

 

Anne-Marie
(1946-)

 

Elisabeth
(1935-)

 

Ingolf
(1940-)

 

Christian
(1942-2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederik
(1968-)

 

Mary
(1972-)

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra
(1964-)

 

Joachim
(1969-)

 

Marie
(1976-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian
(2005-)

 

Isabella
(2007-)

 

Vincent
(2011-)

 

Josephine
(2011-)

 

Nikolai
(1999-)

 

Felix
(2002-)

 

Henrik
(2009-)

 

Athena
(2012-)

Top