Gå til: 1. Tastaturet | 2. Musen

 

Tastaturet

 Klik på de enkelte taster for at få en nærmere beskrivelse

 

Specialtaster 


Esc/Escape:
Fortryd. Bruges til at annullere en handling. Hvis man f.eks. har åbnet en menu på sin skærm, kan man lukke den ved at trykke på denne tast.

...


Funktionstaster 1-12:
Disse taster er programafhængige. Dvs. at de kan have forskellige funktioner afhængig af det enkelte program. I langt de fleste programmer betyder F1 dog "Hjælp".


Print Screen/PrtScr:
Tager et billede af din skærm og lægger det i udklipsholderen, således at det senere kan indsættes i f.eks. et tegneprogram eller tekstbehandlingsprogram. På ældre tastaturer står der ofte SysReq (System Request) nederst på tasten, men den funktion bruges ikke længere.


Scroll Lock:
Ændrer på piletasternes funktion, men bruges sjældent i dag (er blevet erstattet af hjulet på musen).


Pause/Pause Break:
Bruges sjældent (hvis overhovedet) i Windows.


Backspace:
Backspace-tasten sletter bagud, dvs. at et tryk på denne fjerner det sidste tegn, du har skrevet.
Bemærk: Af og til ser tasten også således ud:


Insert/Ins:
Bruges mest i tekstbehandling. Når den aktiveres, overskrives tekst i stedet for indsættes.


Home:
Flytter din markør til starten af den linje, du har skrevet. På web-sider fører den dig til sidens top.


Page Up/PgUp:
Springer en side op, hvis det viste dokument fylder mere end een side.


Tab:
En tabulator-tast, der i tekstbehandling bruges til at hoppe frem til næste tabulator-stop. Ved at holde Shift-tasten nede og trykke på Tab, hoppes der til forrige tabulator-stop.
Tasten kan også anvendes til at hoppe frem og tilbage i felter i f.eks. en adresseliste, men også mellem knapperne i f.eks. en dialogboks.


Enter:
Enter-tasten har 2 funktioner:
I tekstbehandling, dtp o.lign. (hvor den ofte kaldes retur eller vognretur) danner den en ny linje og placerer markøren i starten af denne.
Dens anden funktion er, hvad man kan kalde en acceptér-tast, dvs. brugeren godkender det viste (eller fremhævede) og påbegynder en proces ved at trykke på tasten.


Delete/Del:
En slette-tast, der (i modsætning backspace) sletter fremad, dvs. at den fjerner det tegn, der står foran markøren. Den kan også bruges til at fjerne et fremhævet tekststykke, en markeret fil osv.


End:
Det modsatte af Home-tasten. Den flytter markøren til slutningen af den linje, du har skrevet. I web-browsere fører den dig til sidens bund.


Page Down/PgDn:
Tasten er modstykket til Page Up, dvs. at den springer een side ned i et flersidet dokument.


Caps Lock:
Caps Lock låser tastaturet, således at alle bogstaver - og kun bogstaver - skrives med stort. Et enkelt klik på tasten aktiverer henholdsvis deaktiverer denne funktion.


Shift:
Shift-tasten bruges til at skifte imellem store og små tegn. Man skal altså holde tasten nede så længe man ønsker at anvende f.eks. store bogstaver i sin tekst. Tasten anvendes også, hvis man ønsker at skrive det øverste tegn på en af de taster, hvor der er anført to tegn ovenover hinanden. Hvis du f.eks. vil skrive et %-tegn, trykker du på Shift og 5-tallet samtidigt.


Ctrl:
Control-tasten bruges for det meste i forbindelse med andre taster til at åbne forskellige programmenuer og til de såkaldte tastaturgenveje. De vil ikke blive gennemgået her, men hvis du er interesseret, så se denne side.


Windows: Denne specielle Windows-tast åbner (og lukker) Start-menuen.
Bemærk: Kan på nogle tastaturer også hedde Win, Windows eller Start. På ældre tastaturer findes den ikke. Kan også bruges i forbindelse med en anden tast, fx starter tasten plus et F søgning efter filer.


Alt: Denne alternativ-tast har - ligesom Ctrl-tasten - en række specielle funktioner. Se evt. denne hjemmeside.


Alt Gr: Alternativ Grafik tast, ikke at forveksle med Alt-tasten. Når denne tast trykkes ned, får du adgang til de tegn, der står til højre for en tasts "hovedtegn". Så hvis du f.eks. vil skrive et snabel-a (@), skal du holde denne tast nede og trykke på 2-tallet (på det alfanumeriske tastatur).


Windows: Denne Windows-tast (der ikke findes på alle tastaturer) åbner højrekliksmenuen for det aktive element.

...


Piletast: Piletasterne flytter din markør i den retning, pilen viser.

Det alfanumeriske tastatur

Det alfanumeriske tastatur består af tegnene a-a, A-Å, 0-9, mellemrumstast, en række specialtegn samt div. accenter, med andre ord: som den go'e gamle skrivemaskine.
Hvis du f.eks. vil skrive et tysk ä, skal du først trykke på tasten og derefter på a'et.

Nummertastaturet

Yderst til højre på dit tastatur finder du det såkaldte nummertastatur. Tallene er her placeret som på en regnemaskine, hvilket er en stor fordel, hvis man skal indtaste mange tal som f.eks. i et regnskabsprogram. Udover tallene findes der taster for de hyppigst anvendte regnefunktioner. Dette tastatur mangler på de fleste bærbare PCer og vil derfor ikke blive gennemgået her.

 

Musen

Se Microsofts flotte demonstrationsfilm i brug af musen (vises på en ny side):

Klik her!

 

 

(c) 2007-2015 AluData::Vanløse